< návrat zpět

Kortikoidy

.... jsou léky tlumící imunitní reakci, neléčí příčinu onemocnění, pouze blokují imunitní systém poškozující tělo pacienta.

Kortikosteroidy jsou léky odvozené od hormonů kůry nadledvin. Jedním z jejich přirozených úkolů je udržovat rovnováhu v imunitním systému. Kortikoidy tlumí imunitní reakci na mnoha úrovních a mohou tak zablokovat silnou autoimunitní či alergickou reakci. Sice rychle a účinně pomohou, ale musí se za to zaplatit vznikem nežádoucích účinků. Neléčí vlastní příčinu onemocnění, pouze blokují imunitní systém poškozující tělo pacienta. Při nasazení kortikoidů tedy projevy nemoci často velmi rychle ustoupí, po vysazení kortikoidů se však mají tendenci navracet.

 

Pokud pacient bere kortikoidy dlouhodobě a pak je náhle vysadí, tak ho to může ohrozit na životě. Jeho nadledviny totiž poznají, že jsou přisunovány kortikoidy zvenku a přestanou je vyrábět. Člověk se náhle ocitne bez kortikoidů a to ho může usmrtit. Proto se kortikoidy po dlouhodobějším užívání musí vysazovat postupně. 

 

Patří sem např. Medrol, Prednison, Cortison, Fortecortin, Triamcinolon.

 

 

Kdy a jakým způsobem lze glukokortikoidy užívat?

 

Lokální injekce - terapie nejvíce postižených kloubů časně na začátku onemocnění, terapie prudkých vzplanutí v jednom nebo několika kloubech, znovuobnovení hybnosti kloubu

 

Nízké dávky perorálně (£10 mg prednisonu prednisolonu denně) - cílem je potlačit aktivitu onemocnění do nástupu účinků DMARD

 

Intravenózní (nitrožilní) pulzní léčba - potlačení vysoké aktivity onemocnění nereagující na perorální dávky glukokortikoidů při  začátku nebo prudkém vzplanutí 

 

POZOR na vedlejší účinky kortikoidů:

 

Existuje řada vedlejších účinků, zvláště při dlouhodobém užívání a vysokých dávkách!!!

 

Řídnutí kostí - viz. Osteoporóza více samostatně v "rozdělovníku"

 

Cukrovka je pravděpodobnější vždy tam, kde jsou přítomny další rizikové faktory: cukrovka se vyskytuje v rodině a pacient má nadváhu. Sledování hladin krevního cukru (jak často, záleží na dávkách a dalších rizikových faktorech) je spolehlivým ukazatelem, pokud se hladiny zvýší, je nutno upravit léčbu RS tak, aby se kortikoidy mohly vysadit nebo jejich dávky zmírnit. Občas se setkáváme s pacienty, kteří cukrovkou onemocněli dříve, než u nich byla diagnostikována RS. Ani ti nemusí v době atak zůstat neléčeni. Je však nutno hladinu cukru měřit častěji (v těžších případech i několikrát denně) a léčbu cukrovky upravovat podle aktuálních hodnot. Takový pacient by měl být léčen dlouhodobě bez užití kortikoidů, je-li to možné. Úprava váhy a dietního režimu musí být samozřejmostí. 

 

Šedý zákal (katarakta) způsobující poruchu zraku. Je to dnes komplikace snadno řešitelná, operace se provádějí za pomoci laseru dokonce ambulantně. Velmi vzácně se může vyvinout či zhoršit již existující zelený zákal (glaukom), zde je třeba použít pokud možno jiných léků než jsou steroidy. 

 

Žaludeční obtíže bývají častým steskem pacientů na kortikoidní léčbě. Velmi vzácně dojde skutečně k vývoji žaludečního vředu, a to i u osob, které vředovou chorobou trpěli. Vždy k tomu přistupuje ještě další faktor: stres psychický, infekce, operační výkon. Jakmile se tedy sebemenší zažívací obtíže objeví, je nutno ošetřit tuto stránku léčby a přidat léky zklidňující žaludeční sliznici a chránící ji před poškozením. V případě trvajících obtíží je nutno se na stav sliznice v žaludku podívat - podstoupit gastroskopické vyšetření. 

 

Sklon přibývat na váze s přírůstkem váhy se při dlouhodobě vysokých dávkách kortikoidů vyvíjí u části pacientů tzv. "měsíčkovitý obličej", který mizí se snížením dávek. Pacienti, kteří mají sklon na váze přibývat, musí hlídat příjem potravy, protože kortikoidy vedou ke katabolismu bílkovin (tzn. jejich spotřebě) a potřeba jejich náhrady zvýší v organismu (často neúměrně) pocit hladu, aby si tělo zajistilo, že budou doplněny. 

 

Psychické problémy se mohou vyskytnou u vysokých i nízkých dávek kortikoidů. Jsou neobyčejně různorodé a nepředvídatelné. Zahrnují depresi, euforii (nepřiměřeně povznesenou náladu), nespavost, pocity neklidu a roztěkanosti. 

 

Dlouhodobá léčba kortikoidy může vyvolat tvorbu strií (pajizévek) na kůži, podobně jako těhotenství. 

 

 

 

Kortikoidy způsobují vyplavování draslíku z těla ven. Proto je potřeba ho dodávat!

 

Při nedostatku draslíku hrozí:

 

1. Tachykardie (větší počet stahů srdečního svalu nad 100/min)

 

2. Arytmie (nepravidelnost v srdečním rytmu). V krajním případě může dojít až k zástavě srdce v systole (ve fázi stahu)

 

3. Pokles svalového tonu nebo naopak pohotovost ke křečím i třeba epileptickým zachvatům...

 

4. Ochablost dýchacích svalů

 

5. Pokles funkce ledvin

 

6. Ztráta chuti k jídlu až zvracení